Wostman Ecology AB grundades 1991 med visionen att sätta urinsorterande toaletter på kartan. Med en övertygelse om att vilja göra riktigt miljövänliga produkter för kretsloppet. 


Mats Wolgast, professor

Mats Wolgast, professor

1991

Företaget WM-Ekologen AB grundas av Bo Magnusson och Mats Wolgast. Bo Magnusson (1940-2000) var verksam inom……..    Mats Wolgast är professor vid Uppsala universitet, och har……. Stefan Friberg och Sven Ingvar-Nilsson blir snart också delägare. Stefan börjar som teknisk chef och utvecklare.


1992

Wostman introducerar urinsorteringen i Sverige. Dess fördelar…….

[BILD]


1995

Första riktiga vakuumtoaletten introduceras på marknaden av WM-Ekologen. Genom mängder av tester och forskning så börjades testanläggningar att installeras runt om i landet. Denna


1999

Företaget flyttar till lokaler på Sprängarvägen 18 i Saltsjö-Boo. Bengt Ström tar över som VD efter Bo Magnusson. 


2006

En ny generation toaletter tas fram. Efter att flera porslinsbruk i Europa lagts ner, så flyttas produktionen av porslin till Kina. Resultatet blir de nya 001, 002, 003 som bygger på samma moderform, men specialtillverkas till att bli både vattenspolande vakuumtoaletter (EcoVac) och torrtoaletter (EcoDry). Vi börjar sälja “världens mest snålspolande toalett” EcoVac sorterande. En urinsorterande vakuumtoalett som spolar ca 40 ggr mindre en vanlig spoltoalett.


2007

Patentet på vår unika vakuummotor går igenom. En världsunik lösning som gör att en vakuumkammare finns inuti själva vakuummotorn, vilket gör det möjligt att använda den till nya användningsområden. Till exempel går att använda alla typer av tankar eller uppsamlingsenhet till en vakuumtoalett, eftersom vakuumtrycket bildas i själva motorn.


2009

EcoVac FAMILY och EcoVac BASIC lanseras. EcoVac FAMILY är den patenterade VOD-vakuummotorn (vacuum on demand). EcoVac BASIC är en mindre motor som sätter hela tanken under tryck.     


2013

Lansering av vårt nya fosforbindande material Control-P. Våren 2013 gick patentansökan igenom på vårt nya kalciumgranualt. Ett material som binder samman fosfater och gör det extra……. BLA BLA BLA.


2015

Uppdatering av vattenlåset


2016

Utvecklingen av en helt ny version av vakuumsystemet för EcoVac-toaletten pågår, samt framtagning av en helt ny EcoFlush-toalett med dolt avlopp och nya ännu hemliga nyheter.