Certifieringar

EcoVac CE-Certifiering
EcoVac toalettsystem är CE-märkt och uppfyller alla krav enligt gällande standarder.  > CE Certifiering EcoVac

Övriga toaletter
När det gäller Wostmans övriga toaletter så går dessa ej att certifiera då det inte finns standarder för så pass snålspolande toaletter. Alla toaletter är producerade i stora och erfarna toalettfabriker. Alla tillbehör och reservdelar så som spolutrustningar, spolknappar, och batteri utgörs av CE-märkta produkter.

WmFilter markbäddar
Alla våra markbäddar räknas som platsbyggda avloppslösningar och kan därför inte testas enligt någon CE-standard. Många andra tester har dock gjorts, bland annat i 8 år i det s.k Bornsjö-projektet där WmFilter bl.a fick högsta betyg i hygientestet. Vill du veta mer om tester och provresultat kring våra avloppsanläggningar, kontakta oss gärna på kontoret.

Hur CE-märkningen fungerar
CE-märkningen är en certifiering som visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. Det är dock endast ett krav om det är möjligt att en produkt återfinns i någon av de "standarder" som finns utgivna. Bland annat kan man säga produkten ska överensstämma med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö. 


Patent

Wostman Ecology AB innehar patent på EcoVac FAMILY/EXTEND. En unik typ av vakuummotor / vakuumenhet som bildar vakuum inuti själva enheten. Sedan 2013 så innehas även patent på ett kalciumgranulat kallat Control-P - ett fosforbindande material som används tillsammans med fosforbrunn i enskilda avlopp. Materialet eliminerar tarmbakterier och neutraliserar fosforhalten.