Vår Integritetspolicy

1. Introduktion

Wostman värnar om dina personliga uppgifter för att dom är just dina. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut dom till oss och vi vill att du ska kunna lita på att vi skyddar dom. Därför sker all behandling av dina personuppgifter i enlighet med EUs nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). 

Vad är en personuppgift?

All information om dig som är specifik för just dig kallas personuppgifter (även kontaktuppgifter är personuppgifter). Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress, IP-adress eller bilder gills som personuppgifter.

Nedan har vi beskrivit, så tydligt som möjligt, hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar ifrån dig och vilka rättigheter du har.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Wostman Ecology AB, Sprängarvägen 18, 13238 Saltsjö-Boo, 08-7151320. Org.nr: 556451-8701 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av någon på Wostman.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Om du tar kontakt med oss för att du vill handla en produkt, få support med produkt, fråga en fråga eller skriver upp dig på vårt nyhetsbrev så samlar vi in din epost-adress, telefonnummer, namn och i vissa fall din adress, personnummer/organisationsnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (oftast information som du själv skickar). 

I vissa fall kan vi komma att ta en kopia på din id-handling men detta sker endast för att stärka din identitet om vi känner att det behövs. Kopian på din id-handling läggs tillsammans med alla andra dokument som är relaterade till ärendet i vårt pappersarkiv * . Pappersarkivet kan endast öppnas och behandlas av ett fåtal personer inom företaget med speciell behörighet.

4. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vår enledning och rättsliga grund för att samla in dina uppgifter varierar beroende på ditt förhållande till oss. Generellt sett samlar vi in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i framtiden om vi har ett pågående ärende eller så kräver lagen att vi sparar dina personuppgifter. Men allra oftast är det du som frivilligt delar med dig av dina personuppgifter när vi inleder ett köpe-,leverantörs-, eller anställningsavtal ihop.

De rättsliga grunderna:

Kund - Samtycke och avtal.

Leverantör - Avtal och lagkrav.

Återförsäljare - Avtal och lagkrav.

Kollega/anställd - Avtal och lagkrav.

Prenumerant av nyhetsbrev - Samtycke.

5. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas internt och samlas i vårt affärssystem Fortnox där vi har vårt kundregister. Personuppgifter kan endast ändras, lagras och raderas av ett fåtal personer inom företaget med särskild behörighet. 

Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringssyfte till en tredje part. Enda gången vi delar dina personuppgifter till en tredje part är när vi bokar frakter med vårt fraktbolag och när vi skickar ut nyhetsbrev till dig via ett annat företag (som du kan avregistrera dig från när du vill). Nyhetsbreven skickas ut via en tredje part som håller till utanför EU/EES men det är vi som kontrollerar när var och hur nyhetsbreven skickas ut. Vi har godkända biträdesavtal med alla tredje parter nämna ovan inklusive vårt affärssystem Fortnox, vilket försäkrar dig om att ingen av våra tredje parter kan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller behandla dina personuppgifter felaktigt.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. Har du ett avtal med oss så lagrar vi dina personuppgifter under avtalstiden samt ett år efter. Om vi endast har haft kontakt med dig utan att skapa ett ärende eller avtal så sparar vi inte dina personuppgifter över huvudtaget. Email som kan innehålla personuppgifter raderas efter ett år.

*När det gäller papperskopior på avtal som t.ex. fakturor som innehåller personuppgifter så sparas dom i vårt pappersarkiv i 7 år enligt bokföringslagen.

7. Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR rätt till:

  • Information om behandlingen.
  • Tillgång till registrerad information.
  • Rättelse, om du anser att vi har felaktiva uppgifter.
  • Radering av dina personuppgifter om det inte finns lagliga skäl för oss att ha kvar dom.
  • Begränsning av behandling (“frys mina uppgifter!”).
  • Dataportabilitet (rätt att få ut uppgifter på maskinläsbart format).
  • Att göra invändningar (=rätt att ifrågasätta användning av uppgifter. T.ex. rätt att avregistrera dig ifrån vårt nyhetsbrev).
  • Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande (framförallt: rätt att få information om automatiserad behandling).

8. Kontaktuppgifter till Datainspektionen

"Datainspektionen är en myndighet som ska se till att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter." - www.datainspektionen.se

Har du frågor om GDPR-lagen så kan du kontakta Datainspektionen via deras hemsida eller på telefonnummer 08-657 61 00.