Felsökning EcoDry

 

Det funkar inte att spola

 1. Batteriet kan vara slut. Testa att byta 9V batteriet (eller de åtta AA-batterierna, beroende på årsmodell) bakom toaletten.

 2. Kontrollera vattenanslutningen. Är vattnet påkopplat. Behvös en ballofix (avstängningskran) att öppnas Sommartid?

 3. Kontrollera sladdarna mellan spolknappen och batteriet

 4. Kontrollera magnetventilen (den sköter spolningen). Känn på den samtidigt som du trycker på spolknappen, klickar det så fungerar magnetventilen, annars behövs den bytas ut. Magnetventilen kan ha frusit sönder eller efter ett antal år gått sönder på något sätt. Den går enkelt att byta ut mot en ny.

Spolar det dåligt?

 1. Kontrollera vattenfiltret (silkorgen) i magnetventilen. > Stäng först av vattnet (vrid om ballofix / avstängningskran). > Skruva loss flexislangen. > Dra ut en liten silkorg inuti magnetventilens underkant och skölj den om den är igensatt och sätt dit den igen.

 2. Kontrollera spolslangen (svarta slangen under porslinskanten) att inte de små hålen har satts igen. > Demontera spolslangen och vidga befintliga hål, ca 22st med t.ex en spetsig tandpetare. Kontrollera även att slangen inte har vikt sig och på så sätt stoppar flödet.

Stopp i urinavloppet, eller att vattnet rinner ut långsamt?

Stopp i urinavloppet kan ske om något föremål har hamnat där. Om vattnet rinner ut långsamt, så kan avloppsröret vara på väg att slamma igen. Urin bildar lätt lagringar på insidan av urinslangen med tiden, det är därför viktigt att underhålla urinavloppet genom att skölja ner hett vatten med jämna mellanrum.

Äldre modell 2013 och tidigare

 1. Testa att sticka ner ett långt föremål och rensa, t ex. en rensvajer. (Ej något vasst som kan skada avloppsslangen som är gjord av gummi).

 2. Spola kort och intensivt med hett vatten flera gånger och se om det händer något.

Nyare modell 2014 och senare

 • Lyft upp locket till vattenlåset (kromade locket i urinskålen)

 • Testa att sticka ner ett långt föremål (ej något vasst som kan skada avloppsslangen som är gjord av gummi).

 • Anslut en vattenslang och stoppa ner den i urinavloppet och spola hårt flera gånger.

Dålig lukt?

Det kommer dålig lukt från avfallsbehållaren

 1. Kolla om fläkten på behållaren har stannat. För en bra funktion ska en fläkt vara monterad på behållaren och ventilera luften upp över tak.

 2. Kolla så att ventilationsröret är korrekt installerat

 3. Se till så att avfallsbehållaren står torrt, och att avfallet inte riskerar att bli fuktigt eller få väta på sig.

 4. Kan det ha kommit urin i stora hålet eller är avfallet fuktigt av någon annan anledning?

Det luktar från urin

EcoDry har ett vattenlås som ska göra det omöjligt för urindoft att komma in i toalettutrymmet.

Äldre modell 2013 och tidigare

 1. Se till att ett urinavlopp är rätt installerat, med täta anslutningar ner till uppsamlingskärlet.

 2. Kolla så att det inte är stopp i urinavloppet. För att prova, testa sticka ner en slang i urinavloppet och spola kort och intensivt med hett vatten flera gånger och se om det händer något.

Nyare modell 2014 och senare

 1. Lyft upp locket till vattenlåset (kromade locket i urinskålen)

 2. Testa att sticka ner ett långt föremål (ej något vasst som kan skada avloppsslangen som är gjord av gummi).

 3. Anslut en vattenslang och stoppa ner den i urinavloppet och spola hårt flera gånger.

Problem med toalettsitsen?

De två vita gummipackningar som medföljer monteringssatsen ska sitta ovanpå porslinet för att förhindra sidoförskjutning. Se även till skruvarna på undersidan sitter åt.

Vatten rinner ut på golvet

Läckage från magnetventil eller spolslang.
Använd en spegel vid väggen bakom toaletten och lys med en ficklampa för att se om det kan läcka där.

Läckage från urinslang.
Hål kan ha uppstått i urinslangen eller att slangen har lossnat från porslinet, t.ex om någon har stoppat ner ett vasst föremål eller liknande.