Certifieringar

EcoVac CE-Certifiering
EcoVac toalettsystem är CE-märkt och uppfyller alla krav enligt gällande standarder.  > CE Certifiering EcoVac

Övriga toaletter
När det gäller Wostmans övriga toaletter så går dessa ej att certifiera då det inte finns standarder för så pass snålspolande toaletter. Alla toaletter är producerade i stora och erfarna toalettfabriker. Alla tillbehör och reservdelar så som spolutrustningar, spolknappar, och batteri utgörs av CE-märkta produkter.

Hur CE-märkningen fungerar
CE-märkningen är en certifiering som visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. Det är dock endast ett krav om det är möjligt att en produkt återfinns i någon av de "standarder" som finns utgivna. Bland annat kan man säga produkten ska överensstämma med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö. 

Patent
Wostman Ecology AB innehar patent på EcoVac FAMILY/EXTEND. En unik typ av vakuummotor / vakuumenhet som bildar vakuum inuti själva enheten. Sedan 2013 så innehas även patent på ett kalciumgranulat kallat Control-P - ett fosforbindande material som används tillsammans med fosforbrunn i enskilda avlopp. Materialet eliminerar tarmbakterier och neutraliserar fosforhalten.