ecodry-drytoilet.png

Den riktiga miljötoaletten för kretsloppet!

> Urinen separeras från fekalierna
Urinsorteringen gör det möjligt att få ett helt luktfritt avfall, och för att kunna använda urinen som växtnäring.

> Fekalier samlas i behållare under golvet
Fekalierna ramlar ner i ett uppsamlingskärl, där det avdunstas och torkas ut. En fläkt på uppsamlingskärlet är starkt rekommenderad för ett helt torrt avfall, och för att bakterier och virus ska elimineras. En tunna på 80-100 liter tar ca 3 månader för att bli full (normalfamilj). Vid tömning så väger det nu torra innehållet endast runt 10-20 kilo. Uppsamlingskärlet bör ha ventilation.

> Vattenspolning är möjlig om anslutning finns
Om tillgång till vatten finns, så är vattenspolning i urinskålen möjlig.

> Läs mer i manualen

Ja, EcoDry är mycket flexibel och kan användas på många sätt.

Valfri vattenanslutning
Det finns en vattenanslutning på baksidan (som på vanliga toaletter) som kan användas om möjlighet finns. Om inte, använd bara en kopp vatten för att spola framme i urinskålen (inte det stora hålet). Den inbyggda vattenspolningen drivs med standardbatterier.

El för fläkten
Själva toaletten behöver ingen el alls, men vi rekommenderar dock att en fläkt körs på uppsamlingsbehållaren under toaletten. En fläkt ger en luktfri och fräsch toalett och gör att avfallet torkas ut och förbereds på bästa sätt för vidare kompostering i en latrinkompost.

ecodry_overview_web.png

Hur man samlar upp och tömmer avfallet med en EcoDry toalett

Urinen
Urinen rinner ner i urinloppet till en dunk eller behållare som du väljer själv. Urin är en fantastisk källa till växtnäring, så när dunken/behållaren är full så rekommenderas det att använda det i den egna trädgården. Urinen blandas med vatten och kan vattnas med i rabatter, gräsmatta eller annan odling. Om detta inte är möjligt finns det många jordbrukare som gärna tar emot urinen.

Fekalier
Fekalierna faller ner genom ett svart rör till en behållare under golvet. Till exempel till en EcoDry BOX (eller en trädgårdstunna, ett förmultningsrum eller annan egentillverkad behållare) där en fläkt är att monterad som kontinuerligt torkar ut och avluftar avfallet och toaletten. Eftersom fekalierna inte har urin eller vatten i sig, och en fläkt används, så väger avfallet väldigt lite och är perfekt förberett för vidare kompostering i en latrinkompost. De torra fekalierna töms efter ett tag till en närliggande latrinkompost och kan så småningom användas som jord för odling eller plantering.

 

Vanligtvis kan du installera EcoDry helt själv utan tillstånd eller tillämpning som du normalt behöver för vanliga toaletter. Det finns dock en vattenanslutning som vid installation kan vara nödvändigt att använda en rörmokare till. Om du är osäker kontrollera dina lokala föreskrifter.

Ja. EcoDry är den perfekta ersättaren för alla typer av plasttoaletter, utedass eller andra lösningar och fungerar både sommar och vinter, och inomhus eller utomhus.

Om toaletten inte används på vintern, så se till att tömma spolslangarna för att förhindra att magnetventilen (spolventilen på toaletten) bakom toaletten fryser (endast om vatten är anslutet).

Alla Eco-toaletterna är anpassade och väl avvägda för att passa alla. EcoDry har funnits i olika varianter i 25 år och har utvecklats och förfinats i designen med tiden.

Tanken med en urinsorterande toalett är att man ska sitta ner för att allting ska bli rätt. För barn kan det vara bra att skaffa en toasits för barn att montera in i locket.

Ja. EcoDry är en torrtoalett med möjlighet till vattenspolning. Den är väldigt enkel att installera och kan ofta installeras av fastighetsägaren själv. Om vattenanslutningen används, gäller de lokala bestämmelserna om en fackman behöver anlitas eller inte.

EcoDry är väldigt enkel och smidig vid tömning bland annat tack vare att all hantering sker utomhus.

Urin
Du väljer själv vilken sorts behållare du vill använda för att samla upp urinen. Vi rekommenderar en dunk eller behållare med omkring eller minst 10 liter för att det ska räcka tillträckligt länge, men samtidigt inte bli för tungt att bära eller rulla.

Fekalier
Vi rekommenderar en behållare med minst 80-100 liter. Då är det oftast tillräckligt att tömma om en gång per säsong / var tredje månad (normalt bruk i fritidshus). Wostmans "EcoDry BOX" är en väldigt bekväm lösning för detta.