ecoflush-diverting-watersaving-2.png

En urinsorterande toalett sorterar urin och fekalier inuti toaletten.

Med samma känsla som en vanlig WC kan man uppnå otroliga saker genom att använda en sorterande toalett. Till exempel kan man genom att endast spola främre delen av toaletten spara enorma mängder vatten (hundratals liter i veckan), eller så kan man välja att leda sitt urin till en uppsamlingstank som sedan blir till växtnäring och odling.

Wostman_141110_0358_fri.jpg

Den smidigaste och mest snålspolande WC:n på marknaden.

EcoFlush är omsorgsfullt designad och vidareutvecklad i många år med målet att vara en så vanlig toalett som möjligt men spara så mycket vatten som det går.

EcoFlush används alltid sittande och I den främre lilla urinskålen rinner urinen ner runt det kromade locket. Spolningen sköljer sen över den lilla kanten och gör hela skålen fräsch oavsett om du använder den lilla eller stora spolknappen.

Dubbel-spolande toaletter kan spara en liten mängd vatten, men en urinsorterande toalett med dubbel-spolning ger upp till 10 ggr större skillnad för att spara vatten.

Se videon ovan för en bättre titt.

ecoflush_flushing.jpg

Spola bara där det behövs.

Den genomsnittliga personen gör ca 6 toalettbesök per dag (enligt Boverkets normer). Av dem är endast 1 av fekalier och 5 av dem är urin. Att bara spola rent urin kräver mycket lite vatten, och därför är det smartaste sättet att spola att fokusera på det som behövs och inte skölja hela skålen med vatten. Eftersom EcoFlush är urinsorterande, så krävs det ännu mindre vatten för att få rent.

Lilla spolningen ≈ 0,3 Liter:
Den lilla spolningen kommer från den främre halvan i urinskålen. Den sköljer rent urinskålen och det inbyggda vattenlåset och rinner över kanten till resten av skålen. EcoFlush lilla spolning sköljer över den lilla kanten, vilket är helt nödvändigt för att hålla högsta möjliga hygien på en urinsorterande toalett.

Stora spolningen ≈ 2,5 Liter
Den stora spolningen använder ca 2,5 liter och sköljer rent hela toalettskålen inklusive främre delen och det inbyggda vattenlåset. Den stora spolningen liknar den på vanlig toalett men använder mindre vatten tack vare bland annat specialdesignade spolkanaler inuti porslinet.

Hur man räknar:
En vanlig spoltoalett förbrukar ca 6 liter vatten per spolning. En stor och helt onödig mängd vatten. Nu för tiden finns också så kallade "dubbelspolande" toaletter som förbrukar 3/6 eller 2/4 liter. EcoFlush går mycket längre än så. Tack var en unik design i tanken, spolkanalerna och i skålen, så förbrukar den endast ca 0,3/2,5 liter. Det ger ett snitt på under 1 liter per spolning! En revolution inom vattenbesparing!

Kostnadsbesparingar med EcoFlush till en 3000 liter septiktank.

Räknat med 4 personer som använder toaletten 6 gånger / 24 timmar. 1, 6 och 12 månader. Valuta är SEK. EcoFlush sparar upp till 25000 kronor per år.
Ecovac+basic+3000L+Cipax+sidovy.jpg

Spara pengar genom att använda EcoFlush till en sluten tank.

EcoFlush är toaletten som känns som en vanlig toalett, men som använder extremt låga spolvolymer! Med en dubbel spolfunktion och en urinskål i främre delen av toaletten så sparar den upp till 80% vatten. EcoFlush används främst till septiktankar, områden där man behöver spara på vattnet och till miljömedvetna hushåll i hus eller lägenhet. Om du använder EcoFlush till en septiktank eller enskilt avlopp så kan du spara mycket på ekonomin med färre tömningar av tanken. De flesta har sparat in sin EcoFlush på 3-6 månader!

EcoFlush är den unika toaletten som gör att du kan spara stora mängder vatten. Läs mer i diagrammen nedan hur mycket du kan spara jämfört med andra toaletter.

EcoFlush jämfört med standardtoaletter i USA, Sydafrika och andra länder.

Vattenvolymer i Liter. Vattenförbrukning per vecka i ett hushåll med 4 personer (168 toalettbesök i genomsnitt). EcoFlush sparar upp till 2000 liter per vecka i ett vanligt hushåll.

EcoFlush jämfört med moderna WC och så kallade "snålspolande" toaletter som ofta finns i Skandinavien och Europa.

Vattenvolymer i Liter. Vattenförbrukning per vecka i ett hushåll med 4 personer (168 toalettbesök i genomsnitt). EcoFlush sparar upp till 700 liter per vecka i ett vanligt hushåll.

Ja. EcoFlush är perfekt för septiktankar och för enskilda avlopp. Kolla din kommun för föreskrifter vad som gäller. EcoFlush är i regel godkänd av alla Sveriges kommuner som en snålspolande toalett under 1 liter.

combined-outlet.jpg

Combined outlet (most common)

Combined outlet that connects the urine hose with the regular 110mm pipes behind the toilet. This is the most common choice to use the EcoFlush and makes it possible to use wherever a regular toilet has been installed. Remember to order the adapter! See image above!

översikt_ecoflush6.png

Separated outlet

Separate septic tanks or containers for urine and feces. The attached urine hose is connected to 50 mm pipes to a tank or something suitable and the regular 110 mm is led to its own septic tank.

Ja. EcoFlush är väldigt lätt att eftermontera eller för att “byta ut” mot din gamla “storspolande” toalett. Speciellt för 110 mm utlopp i golvet. Då kan du använda en WC-adapter för urinslangen att ledas in i samma utlopp.

Detta är det vanligaste sättet att installera EcoFlush på!

EcoFlush existerar av huvudsakligen två skäl:

  1. För att spara stora mängder vatten genom att använda urinledning för att bara få en "låg spolning" och leda sedan urinen tillbaka till samma utlopp som fekalierna.

  2. För att ha möjligheten att kunna leda urinen till en separat tank – för att sedan kunna använda det som gödningsmedel på egen tomt eller skänka till någon bonde eller liknande.

Alla Eco-toaletterna är anpassade och väl avvägda för att passa alla. EcoFlush har funnits i olika varianter i 25 år och har utvecklats och förfinats i designen med tiden.

Tanken med en urinsorterande toalett är att man ska sitta ner för att allting ska bli rätt. För barn kan det vara bra att skaffa en toasits för barn att montera in i locket.

Ja. EcoFlush är perfekt för att spara på vatten och miljö överallt. Den kan installeras antingen som en urinsorterande toalett till separat avlopp eller så leder man tillbaka urinavloppet till det vanliga avloppet med hjälp av vår WC-adapter. Med den kan du enkelt placera EcoFlush där din gamla toalett har varit installerad eller i ett nytt hus eller badrum.

Detta är det vanligaste sättet att använda en EcoFlush WC!