ecovac_base_översikt.png

Så här fungerar en EcoVac vakuumtoalett!

EcoVac® vakuumtoalett används precis som en vanlig toalett – men använder extremt lite spolvatten. När toaletten spolas, transporteras avfallet hela vägen till tanken direkt. Tack vare att avloppsledningarna alltid är tomma och att transporten sker med luft, så är de extremt låga spolvolymerna möjliga. EcoVac® spolar cirka 0,6 liter, vilket är 90% mindre än vanliga toaletter (6 Liter). Den patenterade vakuumenheten EXTEND används bara i några sekunder vid spolning, och är därför otroligt energieffektiv med ca 5 KWH energiförbrukning per år. Det blir ca 5-10 kr i driftskostnad per år! 

Fakta:
Spolvolym: ≈ 0,6 Liter
Vattenbesparing: ≈ 90%
Energiåtgång: ≈ 5 kWh / year
Spänning: 230V or 3000W inverter with battery. 
Tömningsintervall 3000 L septiktank: Ca 1 gång per år.

Ja. En av fördelarna med en vakuumtoalett är att rören kan gå uppåt. Vi rekommenderar max ca. 2 meter uppåt av rören ovanför toaletten. Det rekommenderas att hålla en stadig lutning med ett maximalt avstånd på 30 meter till tanken eller avstängningsstationen.

Spolvolym i antal Liter. EcoVac jämfört med vanliga vatten-toaletter.

 

EcoVac använder "vacuum-on-demand", som bara sätter vakuumet i arbete vid spolning av toaletten. Därför är det en extremt energieffektiv metod som använder omkring 5-10 kWh per år för en vanlig hushållsfamilj. Elkostnad per år blir därför ca 10-20 kr per år…

 • Elförbrukningen av en EcoVac vakuumtoalett kostar ca 10-20 kr per år.

 • Tömning av en 3000 Liters septiktank behövs göras ungefär en gång per år ca (heltid regelbundet familjehushåll) Kostnaden för tömning varierar en hel del. Vi använder ett exempel på 1500 kr per gång.

 • EcoVac-motorn (BASE) är en "slitage" -del som kan behöva bytas efter 5-7 år. En ny turbindel byts enkelt ut av fastighetsägaren själv med vanlig stickpropp. Kostnaden för en ny turbin 2019 är ca 2000 kr.

Den genomsnittliga årskostnaden för att använda en EcoVac är därför totalt ca 2500 kr per år inklusive allt, (elkostnad, framtida reservdelar, tanktömningar, mm). För jämförelse med andra populära toalettmodeller se diagrammet nedan! 

Kostnader per år för populära toalettmodeller.

Mätt i svenska kronor. Medelvärde av 5 års ägande av olika toalettmodeller.

Jämfört med vanliga vattentoaletter

 • Extremt låg vattenförbrukning, men samma hygienstandard
  Du kan installera EcoVac där en standardtoalett inte är tillåten tack vare de extremt låga volymerna på ungefär 0,6 liter. Det kan faktiskt spara upp till 95% vatten.

 • Tomma rör gör det extremt enkelt att installera
  Rören är alltid tomma vilket innebär att du kan sätta rören grunt i marken. Eller till och med ute på marken.

 • Flexibla rörmöjligheter
  Avloppsrören är 50mm, och kan monteras uppåt, sidled, i väggar och genom golv på många flexibla sätt.

Jämfört med förbrännings toaletter

 • Känns som en vanlig toalett!
  EcoVac ser ut och känns exakt som en vanlig vattentoalett när den används, vilket gör att den känns som hemma.

 • Keramik/porslin är det enda hållbara materialet.
  EcoVac är tillverkat av porslin, som är det enda hållbara materialet över längre tid av hygieniska skäl att använda för toaletter. Plast, metaller och andra lösningar blir lättare slitna och är svårare att hålla fräscha i längden.

 • Använd EcoVac kontinuerligt och dygnet runt.
  En förbränningstoalett “förbränner” avfallet till aska och behöver normalt en stund innan nästa person kan använda toaletten. EcoVac kan användas direkt efter varandra, och kan användas hundratals gånger per dag på kaféer, båtar och så vidare.

 • Använd den dygnet runt, utan extra kostnader.
  I till exempel en stuga eller fritidshus så kommer du troligen att använda EcoVac för varje toalettbesök, oavsett om du bara gör nr 1 eller nr 2. Det spelar ingen roll hur många gånger du använder den. Det tar upp till 3000 toalettbesök innan du behöver tömma en standard septiktank (ungefär en gång per år).

 • Det behövs inget filter eller annan del.
  Med en förbränningstoalett behöver du ett nytt "filter" varje gång du använder toaletten. Ett filter kostar 1-2 kr och är i längden oekonomiskt och oekologiskt.

 • EcoVac är mycket mer ekonomiskt.
  För att använda ett exempel; EcoVac använder mindre än 10 kWh per år i energikostnad (mindre än 100 kr). Jämfört med den typiska förbrännings toaletten som använder upp till 2 kWh per toalettbesök (!), så gör detta EcoVac till mer än 100 gånger mer energieffektiv. Se kostnadsberäkningar i avsnittet (Hur mycket pengar ...)

 • EcoVac är så mycket miljövänligare.
  Förbrännings toaletter kan vara lätta att installera och använda i vissa fall, men de är inte ett miljövänligt alternativ.

Jämfört med "vakuumtoaletter" som har en kvarnmaskin.

Vissa toaletter som kallas "vakuumtoaletter" använder en kvarn som maler ner avfallet till små partiklar och “trycker” avfallet till tanken.

 • EcoVac kan användas vid strömavbrott
  Vid ett strömavbrott (vanligt på öar) kan du använda din EcoVac-toalett ändå genom att använda en hink för att spola toaletten (om röret har självfall). Andra typer av “kvarn-vakuumtoaletter” har alltid rören fulla av avfall och en kvarn som avfallet passerar genom.

 • Rören behöver inte begravas djupt
  Eftersom 50 mm vakuumrören alltid är tomma är det inte nödvändigt att lägga rören djupt ner i marken, rören kan till och med vara ovan mark.

 • Hög tillförlitlighet
  Eftersom det inte finns några skärblad eller maskin som avfallet kommer att gå igenom, är EcoVac mycket tillförlitlig och hanterar oftast saker som vanligtvis inte ska spolas ner på toaletten.

 • Låg kostnad reservdelar
  EcoVac är ett logiskt och naturligt mjukvakuumsystem som inte behöver några dyra reservdelar. Det enda som kan behöva bytas ut i framtiden är turbinen inuti BASE-enheten. Efter 5-7 år kan den behöva ersättas och det kostar cirka 2000 kr 2019. 

Ecovac+basic+3000L+Cipax+sidovy.jpg

EcoVac Base + 3000 liter tank

EcoVac BASE med en 3000 liters tank. Vakuumenheten är monterad ovanpå tanken eller bredvid tanken i en källare eller uthus. Tanken kan räcka för upp till cirka 3000 toalettbesök (tömning ungefär en gång om året för en familj på 4-5 personer).


Ecovac-mini-beskuren.jpg

EcoVac EXTEND + 1250 eller 2250 liter tank

Exempel på EcoVac EXTEND med en 1250 eller 2250 liter tank ovanför marken, till exempel bakom huset (tar upp ca 1- 2 m2). Vakuumenheten ligger ovanpå tanken eller i samma rum som tanken. Denna storlek räcker till omkring 2000 toalettbesök.

Ja. EcoVac passar utmärkt på båtar. Använd till exempel en liten 500-1000 liter septiktank och anslut EcoVac Base till tanken. För mer info kontakta oss på info@wostman.se


Ja. EcoVac fungerar bra på tåg och bussar. Använd till exempel en liten 500-1000 liter septiktank och anslut EcoVac Base till tanken. För mer info kontakta oss på info@wostman.se