Felsökning EcoFlush


Toaletten spolar mer än vad den ska göra

Det finns 3 parametrar som är viktiga att tänka på. Oftast räcker det med att tänka på hur man spolar eftersom alla toaletter är testspolade från fabriken att spola ca 2,5L/0,3L. Men behövs ytterligare justering så justera skruvar och/eller spolmekanismen. 

Spola endast 1 sekund
EcoFlush spolknappar ska endast spolas genom att trycka ner knappen snabbt i ca 1 sekund. Håller man ner knappen längre så spolas mer vatten. 

Justera skruvarna under tanklocket
Ta försiktigt av locket på tanken. Justera längden på skruvarna som sitter på undersidan av tanklocket i anslutning till spolknapparna. Kortare skruvar ger mindre vattenmängd.

Justera spolmekanismen
Centrerad i tanken sitter en cylinderformad spolmekanism. Stäng av vattnet (på ballofix/avstängsningskran) och vrid cylindern ett halvt varv åt höger för att lösgöra den. Justera inställningarna på sidan av cylindern för att justera vattenmängden. (Se manual som bifogades i påsen med skruvarna till spolcisternen.)


Stopp i urinavloppet

  1. Testa att sakta hälla ner varmt vatten i urinskålen tills det sjunker undan som vanligt. 
  2. Använd en rensvajer och stoppa ner den i urinavloppet och spola hårt flera gånger och se om det händer något.

Det luktar urin eller det inte är något vatten i vattenlåset

  1. Lyft upp locket till vattenlåset (kromade delen i urinskålen), och kolla så att det inte är stopp i urinavloppet. Testa att sticka ner ett långt föremål, t. ex. en rensvajer (ej något vasst som kan skada avloppsslangen som är gjord av gummi.)
  2. Anslut en vattenslang och stoppa ner den i urinavloppet och spola hårt flera gånger. 
  3. Om urinavloppet är kopplat som ett separat avlopp till egen behållare, se till att urinavloppet är korrekt installerat. 
  4. Om det fortfarande luktar, kontakta den som installerade eller sålde toaletten till dig och förklara problemet. 

Spolknapparna fastnar i nedtryckt läge vid spolning

  1. Lyft försiktigt av tanklocket och vrid lite på cylindern som sitter centrerad i tanken. Sätt tillbaka locket och testa om knapparna fortfarande fastnar. Upprepa och vrid cylindern åt olika håll tills det fungerar (OBS vrid inte så pass långt att cylindern lösgörs).
  2. Lyft försiktigt av tanklocket. Centrerad i tanken sitter en cylinder som ansluter till spolknapparna. I ena hörnet på tanken, i anslutning till inkommande vatten sitter en s.k. flottör. Mellan flottören och den större cylindern kan det placeras en bit skumplast (eller valfritt vattentåligt föremål) som tvingar cylindern några millimeter åt andra hållet. Detta gör att skruvarna under spolknapparna inte fastnar i toppen av cylindern.